TONDONE JAMAN KOLOBENDU

TONDONE JAMAN KOLOBENDU

KI SING DADI ZAMANE KOLO BENDU**

1].Lindu ping pitu

2].Lemah bengkah

3].manungsa pathing geluruh akeh sing podho loro

4].pagebluk rupo-rupa

ZAMAN KOLO BENDU IKU WIWIT YEN==…?
1].wes ono kereto mlaku tanpo jaran

2].tanah jowo kalungan wesi

3].prahu mlaku ing dhuwur awang-awang

4].kali ilang kedunge

5].pasar ilang kumandange.

6].wong nemoni wolak waliki zaman

7].jaran doyan mangan sambal

8].wong wadon panganggo busono lanang

==ZAMAN KOLO BENDU IKU KOYO-KOYO ZAMAN KASUKAN ZAMAN KANIKMATAN DONYA SEJATINE ZAMAN IKU ZAMAN LEBURING DONYA==

1].akeh bapak lali anak

2].akeh anak wani marang ibu lan nantang marang bapak

3].sedulur podho cidro-cinidro 4

].wong wadon ilang kawirangane,wong lanang ilang kaprawirane

5].akeh wong lanang ora duwe bojo

6].akeh wong wadon ora setia karo bojone

7].akeh ibu podho ngedol awake

8].akeh ibu ngedol anake

9].akeh wong ijol bojo

10].akeh udan salah mongso

11].akeh rondho ngelahirake anak

12].akeh prawan tuwo

13].akeh jabang bayi goleki bapake

14].wong wadon ngelamar wong lanang

15].wong lanang ngasorake derajate dewe

16].akeh bocah kowar

17].rondho murah regane

18].rondho ajine mung sak sen loro

19].prawan ajine rong sen loro

20].dudho pincang payu sangang wong

==ZAMANE ZAMAN EDAN==

1].wong wadon nunggang jaran

2].wong lanang lungguh plengki

3].wong bener-bener lenger-lenger

4].wong salah bungah-bungah

5].wong apik-apik di tampik

6].wong bejat munggah pangkat

7].akeh ndandang di unekake kuntul

8].wong salah di anggep bener

9].wong lugu ke belenggu

10].wong mulyo di kunjoro

11].sing culiko mulyo sing jujur ajur

12].poro laku dagang akeh sing keplanggrang

13].wong main akeh sing dadi

14].LINAK LIJO LINGGO LICA:lali anak lali bojo lali tonggo lali konco

15].duwit lan kringet mung dadi wolak-walik kertu

16].kertu gedhe di bukak podho guyu pating kakak .

17].yen mulih main kantonge kempes krungu anak lan bojo nangis ora di rewes

==…senajan abote koyo ngopo sebisa-bisane ojo nganti wong kalut keliring zaman kolo bendu iku bakal sirno gantine yoiku zaman ratu adil zaman kamulyan, mulo sing tatag,tabah ,sing kukuh ojo kepranan ombaking, zaman mulo entenano zaman kamulyan zamane ratu adil…==

http://sunjoyohadiwinoto.blogdetik.com/tondone-jaman-kolobendu/

Iklan